🔺 اعتبارات انتقال خون متناسب با توسعه بیمارستان‌ها افزایش نیافته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اعتبارات انتقال خون متناسب با توسعه بیمارستان‌ها افزایش نیافته است

🔺 اعتبارات انتقال خون متناسب با توسعه بیمارستان‌ها افزایش نیافته است

🔹 مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: در طول سالیان گذشته اعتبارات انتقال خون متناسب با توسعه بیمارستان‌ها و تخت‌های بیمارستانی و همچنین توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش نیافته است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup