🔺 راه‌اندازی دفاتر ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس در دستگاه قضا/کمبود شدید نیروی قضایی عامل پیشرفت پرونده‌ها در قوه قضاییه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 راه‌اندازی دفاتر ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس در دستگاه قضا/کمبود شدید نیروی قضایی عامل پیشرفت پرونده‌ها در قوه قضاییه

🔺 راه‌اندازی دفاتر ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس در دستگاه قضا/کمبود شدید نیروی قضایی عامل پیشرفت پرونده‌ها در قوه قضاییه

🔹 دادستان کل کشور گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌هایی که از مجلس در قالب اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی ارسال می‌شود، ایجاد شده است.

ادامه مطلب ...
popup