🔺 تغذیه انگلی دلالان مسکن از تورم انتظاری؛ صنف مشاوران املاک ضرورت کارکردش را از دست داده است؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تغذیه انگلی دلالان مسکن از تورم انتظاری؛ صنف مشاوران املاک ضرورت کارکردش را از دست داده است؟

🔺 تغذیه انگلی دلالان مسکن از تورم انتظاری؛ صنف مشاوران املاک ضرورت کارکردش را از دست داده است؟

🔹 نوع و میزان اثرگذاری بنگاه‌های املاک در دامن زدن به التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها با توجه به تعارض منافع موجود در این نوع نظام معاملاتی موضوعی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای جایگزینی آن با یک نظام نوین چاره‌ای اندیشیده شود.

ادامه مطلب ...
popup