🔺 بلند شدن نغمه رونق تولید در مازندران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بلند شدن نغمه رونق تولید در مازندران

🔹 دستور اکید مسوولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران ، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته و در یک هفته گذشته چراغ ۱۰ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.

ادامه مطلب ...
popup