🔺 اجاره‌داری حرفه‌ای و مالیات خانه‌های خالی در کنار سقف اجاره‌بها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اجاره‌داری حرفه‌ای و مالیات خانه‌های خالی در کنار سقف اجاره‌بها

🔺 اجاره‌داری حرفه‌ای و مالیات خانه‌های خالی در کنار سقف اجاره‌بها

🔺 اجاره‌داری حرفه‌ای و مالیات خانه‌های خالی در کنار سقف اجاره‌بها

🔹 کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اگرچه اصل مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی اقدام مثبتی است اما برخی ظرفیت های مغفول دیگر هم می تواند در کنار این سیاست به بهبود بازار کمک کند.

ادامه مطلب ...
popup