🔺 برخی از مشکلات ورزش بانوان را باید با اصلاح رویه‌های موجود رفع کرد/ تنها نباید پشت تریبون‌ها از ورزش زنان صحبت کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برخی از مشکلات ورزش بانوان را باید با اصلاح رویه‌های موجود رفع کرد/ تنها نباید پشت تریبون‌ها از ورزش زنان صحبت کرد

🔺 برخی از مشکلات ورزش بانوان را باید با اصلاح رویه‌های موجود رفع کرد/ تنها نباید پشت تریبون‌ها از ورزش زنان صحبت کرد

🔹 در نشست فراکسیون زنان مجلس با جامعه ورزش بانوان مطرح شد که برخی از مشکلات ورزش بانوان را باید با اصلاح رویه‌های موجود رفع۱ و نباید تنها پشت تریبون‌ها از  ورزش زنان صحبت کرد.

ادامه مطلب ...
popup