🔺 نشست‌های مشترک قوه قضائیه و فراکسیون زنان حل مسائل زنان و خانواده را در پی دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نشست‌های مشترک قوه قضائیه و فراکسیون زنان حل مسائل زنان و خانواده را در پی دارد

🔺 نشست‌های مشترک قوه قضائیه و فراکسیون زنان حل مسائل زنان و خانواده را در پی دارد

🔹 رئییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسائل زنان و خانواده به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود، گفت: تعامل فراکسیون زنان با این قوه می‌تواند در طراحی مداخلات قانونی بهتر، مثمرثمر باشد و همچنین نشست‌ها و بازدیدهای مشترک هم‌ افزایی دو مجموعه در راستای حل مسائل زنان و خانواده را در پی دارد.

ادامه مطلب ...
popup