🔺 پنج خواسته مردم در سفر رئیسی به خراسان شمالی چه بود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پنج خواسته مردم در سفر رئیسی به خراسان شمالی چه بود؟

🔺 پنج خواسته مردم در سفر رئیسی به خراسان شمالی چه بود؟

🔹 رئیس جمهور و اعضای کابینه او در دومین روز تیر ماه و در بیست‌وششمین سفر استانی به خراسان شمالی رفتند و مردم این دیار که گوش شنوایی برای بیان درددل‌هایشان پیدا کرده بودند، در تماس با مرکز ارتباطات مردمی و دیدار با دولتمردان پنج خواسته اصلی خود را با آنها در میان گذاشتند.

ادامه مطلب ...
popup