🔺 لزوم تقدیم لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس به منظور مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها/قضازدایی اقدام کمیسیون قضایی مجلس در جهت ایجاد تحول در حوزه قضایی کشور است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 لزوم تقدیم لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس به منظور مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها/قضازدایی اقدام کمیسیون قضایی مجلس در جهت ایجاد تحول در حوزه قضایی کشور است

🔺 لزوم تقدیم لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس به منظور مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها/قضازدایی اقدام کمیسیون قضایی مجلس در جهت ایجاد تحول در حوزه قضایی کشور است

🔹 رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تحقق مطالبه رییس قوه قضاییه در جهت تصویب قوانین متناسب برای مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداره کشور را در گروی ارائه لایحه از سوی این قوه به مجلس دانست و از قضازدایی به عنوان اقدام کمیسیون قضایی مجلس برای ایجاد تحول در حوزه قضایی کشور یاد کرد.

ادامه مطلب ...
popup