🔺 چرا دولتی‌ها اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی را به مجلس نسبت می‌دهند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 چرا دولتی‌ها اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی را به مجلس نسبت می‌دهند؟

🔺 چرا دولتی‌ها اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی را به مجلس نسبت می‌دهند؟

🔺 چرا دولتی‌ها اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی را به مجلس نسبت می‌دهند؟

🔹 نماینده مردم شهریار در مجلس گفت: چرا دولتی‌ها اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی را به مجلس نسبت می‌دهند؟ درحالی که مجلس تاکید داشت،اگر ارز ترجیحی حذف شود قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود.

ادامه مطلب ...
popup