🔺 فروش بلیت دلاری پروازهای داخلی با هماهنگی سازمان هواپیمایی بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 فروش بلیت دلاری پروازهای داخلی با هماهنگی سازمان هواپیمایی بود

🔺 فروش بلیت دلاری پروازهای داخلی با هماهنگی سازمان هواپیمایی بود

🔺 فروش بلیت دلاری پروازهای داخلی با هماهنگی سازمان هواپیمایی بود

🔹 معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تصمیم شرکت های هواپیمایی مبنی بر فروش بلیت دلاری پروازهای داخلی به اتباع غیر ایرانی با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.

ادامه مطلب ...
popup