🔺 مصوبات شورای عالی بورس درباره شرکت های غیر بورسی سهام عدالت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مصوبات شورای عالی بورس درباره شرکت های غیر بورسی سهام عدالت

🔺 مصوبات شورای عالی بورس درباره شرکت های غیر بورسی سهام عدالت

🔹 مشاور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در امور سهام عدالت در پاسخ به تصمیمات شورای عالی بورس در خصوص سهام عدالت در بازار سرمایه گفت: در این جلسه سه تصمیم گرفته شدکه عمدتا مرتبط با شرکت‌های غیربورسی هستند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup