🔺 لاپید پیام های تنفر آمیز به همسر خود را نوعی تهدید تلقی کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لاپید پیام های تنفر آمیز به همسر خود را نوعی تهدید تلقی کرد

🔹 یائیر لاپید که اخیرا به عنوان نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی تا انجام انتخابات معرفی شده است ، پیام های تنفر آمیزی که از سوی افراد مختلف برای همسرش فرستاده شده است را تهدید آمیز تلقی و به سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این رژیم دستور آغاز تحقیقات درباره آن را صادر کرده است . 

ادامه مطلب ...
popup