🔺 برنامه دهلی‌نو برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برنامه دهلی‌نو برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار

🔺 برنامه دهلی‌نو برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار

🔹 وزیر بنادر و کشتیرانی و آب راه‌های هند با توضیح اینکه بندر چابهار یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای تجارت جهانی و تجارت دریایی خواهد بود، از برنامه این کشور برای تبدیل بندر شهید بهشتی چابهار به یک قطب ترانزیتی خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup