🔺 رئیسی: هجمه معاندان در روزهای اخیر به دلیل حضور میدانی خدمتگزاران مردم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: هجمه معاندان در روزهای اخیر به دلیل حضور میدانی خدمتگزاران مردم است

🔺 رئیسی: هجمه معاندان در روزهای اخیر به دلیل حضور میدانی خدمتگزاران مردم است

🔹 رئیس جمهور آبخیزداری را امری مهم در پیشگیری و کاهش تخریب‌های ناشی از سیل دانست و در واکنش به عصبانیت معاندان به خدمتگزاران مردم گفت: عصبانیت و هجمه معاندان به خدمتگزاران مردم در روزهای اخیر به خاطر عملکرد به موقع و حضور میدانی آنها برای مدیریت بحران بوده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup