🔺 تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذرا و مقطعی بود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذرا و مقطعی بود

🔹 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: تورم ماهیانه در اقتصاد کشور موضوعی بسیار مهم است؛ اگر در چند ماه پشت سر هم ماندگار شود؛ پایین آمدن آن خیلی سخت می‌شود، اما وقتی یک ماه بالا رود و ماه بعد شیب آن کم شود نشان می‌دهد که این شوک تورمی گذار و مقطعی بوده است.

ادامه مطلب ...
popup