🔺 فرماندار: ۹ واحد تولیدی راکد در بابل به مدار تولید بازگشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فرماندار: ۹ واحد تولیدی راکد در بابل به مدار تولید بازگشت

🔹 فرماندار بابل گفت :۲۱ واحد تولیدی و صنعتی این شهرستان در تملک بانک‌ها قرار داشتند که از این تعداد ۹ واحد تولیدی رفع تملک و به مدار تولید بازگشتند ؛با احیا این واحد ها زمینه اشتغال  ۲۰۰ نفر فراهم شد.

ادامه مطلب ...
popup