🔺 300 هزار نفر در کشور به دلیل نداشتن کد ملی تحت پوشش بیمه نیستند/ سیستم ها برای بیمه همگانی باید هوشمند شود/عدم دسترسی سازمان های بیمه گر به بانک اطلاعات معلولان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 300 هزار نفر در کشور به دلیل نداشتن کد ملی تحت پوشش بیمه نیستند/ سیستم ها برای بیمه همگانی باید هوشمند شود/عدم دسترسی سازمان های بیمه گر به بانک اطلاعات معلولان

🔺 300 هزار نفر در کشور به دلیل نداشتن کد ملی تحت پوشش بیمه نیستند/ سیستم ها برای بیمه همگانی باید هوشمند شود/عدم دسترسی سازمان های بیمه گر به بانک اطلاعات معلولان

🔹 در نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که 300 هزار نفر در کشور به دلیل نداشتن کد ملی تحت پوشش بیمه نیستند و در حال حاضر سازمان های بیمه گر به بانک اطلاعات معلولان کشور دسترسی ندارند و نیاز است این مشکل حل شود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup