🔺 سستی در اجرای قانون سبب فاجعه امامزاده داوود شد/ دولت باید درباره برنامه ملی کاهش خطر و سوانح گزارش دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سستی در اجرای قانون سبب فاجعه امامزاده داوود شد/ دولت باید درباره برنامه ملی کاهش خطر و سوانح گزارش دهد

🔺 سستی در اجرای قانون سبب فاجعه امامزاده داوود شد/ دولت باید درباره برنامه ملی کاهش خطر و سوانح گزارش دهد

🔹 نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه سستی در اجرای قانون سبب فاجعه امام‌زاده داوود در پی سیل اخیر شد، گفت: دولت باید درباره برنامه ملی کاهش خطر و سوانح گزارش دهد، ما در میدان هیچ ندیدیم.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup