🔺 پنج روش برگشت پول نفت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پنج روش برگشت پول نفت

🔹 ایران به علت تحریم‌ها نمی‌تواند به صورت رسمی از عایدی فروش نفت خود بهره‌مند شود. اما برای روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که کارشناسان آنها را بررسی و دسته بندی کرده‌اند و این روشها امروز در مراودات ایران به کار گرفته می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup