🔺 جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کرده ایم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کرده ایم

🔺 جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کرده ایم

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی: تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با زایل کردن جذابیت‌ها و امتیازات این مناطق، وضعیت را نامناسب و فعالان اقتصادی را ناراضی کرده است.

ادامه مطلب ...
popup