🔺 قول هیات حاکمه افغانستان برای تخصیص حقابه ایران از هیرمند/ تیم فنی وزارت نیرو عازم افغانستان می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قول هیات حاکمه افغانستان برای تخصیص حقابه ایران از هیرمند/ تیم فنی وزارت نیرو عازم افغانستان می‌شود

🔺 قول هیات حاکمه افغانستان برای تخصیص حقابه ایران از هیرمند/ تیم فنی وزارت نیرو عازم افغانستان می‌شود

🔹 وزیر امور خارجه گفت: مقامات هیات حاکمه در افغانستان قول داده اند نسبت به تخصیص حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام ‌کنند و به زودی نیز تیم فنی از وزارت نیرو به منظور پیگیری جدی مسائل عازم کشور افغانستان می‌شود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup