🔺 المشاط: یمن به جهانیان ثابت کرد که هیچ قدرتی نمی تواند آن را حذف کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 المشاط: یمن به جهانیان ثابت کرد که هیچ قدرتی نمی تواند آن را حذف کند

🔺 المشاط: یمن به جهانیان ثابت کرد که هیچ قدرتی نمی تواند آن را حذف کند

🔹 تهران-ایرنا مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن دوشنبه شب اظهار کرد: ثابت کردیم که جمهوری یمن به قوت خود باقی است و هیچ قدرتی در جهان نمی تواند آن را حذف یا نقشه ان را محو کند، چرا که این اقدام غیر ممکن است.

ادامه مطلب ...
popup