🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای کشاورزی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای کشاورزی

🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای کشاورزی

🔹 مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: با اجرای روش تأمین مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...
popup