🔺 اولین شبکه پرداخت بین المللی در ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اولین شبکه پرداخت بین المللی در ایران

🔹 مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از توافق‌ برای استفاده از کارت بانکی «میر» که نسخه روسی ویزا و مستر کارت است در ایران خبر داد. در صورت فعال سازی، میر اولین سیستم گسترده پرداخت جهانی است که در ایران به صورت رسمی، خدمات خود را عرضه خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup