🔺 وزارت ورزش تنها دو تکلیف باقیمانده دارد/ ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزارت ورزش تنها دو تکلیف باقیمانده دارد/ ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان

🔺 وزارت ورزش تنها دو تکلیف باقیمانده دارد/ ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان

🔹 وزیر ورزش با اشاره به اینکه این وزارتخانه از 10 تکلیفی که داشته به 8 تکلیف خود عمل کرده و پیش نویس آیین نامه دو تکلیف دیگر نیز تدوین شده است، از ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup