🔺 مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌کند

🔺 مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌کند

🔹 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه دولت باید براساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی دستور فوری‌ توقف اجرا مصوبه هیات دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کند، گفت: ما به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستیم و تا حصول نتیجه مطلوب تلاش می‌کنیم که حق بازنشستگان تضییع نشود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup