🔺 2 سال از فرصت استفاده از ظرفیت های قانونی اختیارات وزارت ورزش از دست رفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 2 سال از فرصت استفاده از ظرفیت های قانونی اختیارات وزارت ورزش از دست رفت

🔺 2 سال از فرصت استفاده از ظرفیت های قانونی اختیارات وزارت ورزش از دست رفت

🔹 نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: در طول قریب به 2 سالی که زمان اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از دست رفت و می توانستیم از ظرفیت های این قانون برای ساماندهی ورزش کشور استفاده کنیم و استفاده نکردیم، مسئولیت آن با کیست.

ادامه مطلب ...
popup