🔺 صندوق بیماری های خاص به تصویب رسید/حمایت مجلس زیرساخت اجرای طرح دارویار را فراهم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 صندوق بیماری های خاص به تصویب رسید/حمایت مجلس زیرساخت اجرای طرح دارویار را فراهم کرد

🔺 صندوق بیماری های خاص به تصویب رسید/حمایت مجلس زیرساخت اجرای طرح دارویار را فراهم کرد

🔹 وزیر بهداشت و درمان دولت سیزدهم گفت: با بیان اینکه در گذشته سهم بیمار و سهم بیمه را داشتیم و سهم یارانه سلامت را اضافه کردیم، این موضوع باعث شد پرداختی بیماران تغیری نکند و یا حتی در مواردی نسبت به گذشته کاهش یابد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup