🔺 مجارستان: استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از حقوق ملی کشورها است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 مجارستان: استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از حقوق ملی کشورها است

🔺 مجارستان: استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از حقوق ملی کشورها است

🔹 وزیر خارجه مجارستان با انتقاد از سیاست‌های انحصارگرایانه قدرت‌های هسته‌ای جهان در موضوع استفاده کشورها از انرژی هسته ای و با تاکید بر اینکه استفاده صلح آمیز از این فناوری از حقوق ملی کشورها است، گفت: همکاری‌های صلح‌ آمیز هسته‌ای در سطوح بین المللی باید از اثرات تحریم‌های اقتصادی معاف شوند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup