🔺 غفلت از اصول و پرداختن به فروع از عوامل اصلی انحطاط دولت‌ها است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 غفلت از اصول و پرداختن به فروع از عوامل اصلی انحطاط دولت‌ها است

🔺 غفلت از اصول و پرداختن به فروع از عوامل اصلی انحطاط دولت‌ها است

🔹 نماینده مردم اهواز در مجلس ضایع کردن اصول، پرداختن به فروع، مقدم داشتن نالایق‌ها و عقب راندن برترها را 4 نشانه انحطاط دولت‌ها دانست و گفت: برای حل مشکلات کشور باید از افراد شایسته استفاده کرد و پست‌های کلیدی را به آنها سپرد.

ادامه مطلب ...
popup