🔺 سال آینده خرید تضمینی گندم را به حدود ۹ میلیون تن می‌رسانیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سال آینده خرید تضمینی گندم را به حدود ۹ میلیون تن می‌رسانیم

🔺 سال آینده خرید تضمینی گندم را به حدود ۹ میلیون تن می‌رسانیم

🔺 سال آینده خرید تضمینی گندم را به حدود ۹ میلیون تن می‌رسانیم

🔹 وزیر جهاد کشاورزی گفت: در قالب طرح کنونی بانک مرکزی در اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای ‎کشاورزی قراردادی که حتما امیدوارکننده است سال آینده می‌توانیم خرید تضمینی گندم را در ایران به ۹ میلیون تن برسانیم.

ادامه مطلب ...
popup