🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی کشور با اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی کشور با اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی

🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی کشور با اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی

🔺 بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی کشور با اجرای شیوه نامه تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی

🔹 حمید آذرمند مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های نوین در تأمین مالی در اقتصاد گفت:‌با آسیب شناسی که از نظام تأمین مالی در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی به عمل آمد، ضرورت ارتقای نظام اعتباری و نظام تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی کاملا مشهود بود.

ادامه مطلب ...
popup