🔺 چین: آمریکا بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را خواهد پرداخت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 چین: آمریکا بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را خواهد پرداخت

🔺 چین: آمریکا بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را خواهد پرداخت

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درصورت پافشاری نانسی پلوسی برای سفر به تایوان، پکن چه اقداماتی اتخاذ خواهد کرد، با لحنی دیپلماتیک و درعین حال هشدارگونه گفت: آمریکا بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و یکپارچگی چین را خواهد پرداخت.

ادامه مطلب ...
popup