🔺 دولت و مجلس ورود کارچاق کن ها و مفسدان مالی را در سامانه های الکترونیک حذف کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت و مجلس ورود کارچاق کن ها و مفسدان مالی را در سامانه های الکترونیک حذف کنند

🔺 دولت و مجلس ورود کارچاق کن ها و مفسدان مالی را در سامانه های الکترونیک حذف کنند

🔹 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس انقلابی و دولت در ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیک،گفت: امکان ورود کارچاق کن ها، مفسدان مالی و خاصه خواران در سامانه ها باید پیش بینی و حذف شود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup