🔺 ارتباط شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ارتباط شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود

🔺 ارتباط شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود

🔹 وزیر اقتصاد با اشاره به ادغام منابع بودجه دولت با منابع بانک‌ها و توان چند برابری برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی گفت: گام دومی که امسال برداشته خواهد شد، برقراری ارتباط نهادی شبکه بانکی با نهادهایی است که در ایجاد اشتغال سابقه و تجربه خوبی دارند.

ادامه مطلب ...
popup