🔺 لزوم بهره‌برداری مطلوب از جام جهانی ۲۰۲۲ برای توسعه تجارت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم بهره‌برداری مطلوب از جام جهانی ۲۰۲۲ برای توسعه تجارت

🔹 مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پنجمین کارگروه توسعه صادرات استان فارس با تاکید بر استفاده مناسب از بازار قطر همزمان با برگزاری رویداد جام جهانی، گفت: برای استان فارس بازار قطر به دلیل ارتباطات قدیمی و خوبی که از گذشته وجود دارد نیاز به معرفی ندارد اما امروز پروژه جام جهانی مورد بحث است.

ادامه مطلب ...
popup