🔺 مردم برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مردم برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند

🔺 مردم برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند

🔹 رییس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست ارتقای سطح خدمات به مسافران هوایی، ساماندهی و کاهش تاخیر پروازهای داخلی، گفت: از مردم درخواست می‌کنیم برای تهیه بلیت به سایت شرکت‌های هواپیمایی و یا مراکز فروش مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...
popup