🔺 تحقیق و تفحص از سازمان برنامه درباره توزیع و تخصیص اعتبارات سهم مناطق محروم و نفت‌خیز در کمیسیون بودجه تصویب شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحقیق و تفحص از سازمان برنامه درباره توزیع و تخصیص اعتبارات سهم مناطق محروم و نفت‌خیز در کمیسیون بودجه تصویب شد

🔺 تحقیق و تفحص از سازمان برنامه درباره توزیع و تخصیص اعتبارات سهم مناطق محروم و نفت‌خیز در کمیسیون بودجه تصویب شد

🔹 سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،گفت: در نشست امروز تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات مربوط به سهم سه درصد مناطق محروم و نفت‌خیز تصویب شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup