🔺 نگرانی‌ها در حوزه صادرات با تمرکز روی دانش بنیان‌ها برطرف می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نگرانی‌ها در حوزه صادرات با تمرکز روی دانش بنیان‌ها برطرف می‌شود

🔺 نگرانی‌ها در حوزه صادرات با تمرکز روی دانش بنیان‌ها برطرف می‌شود

🔺 نگرانی‌ها در حوزه صادرات با تمرکز روی دانش بنیان‌ها برطرف می‌شود

🔹 رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه حوزه دانش بنیان یک مزیت رقابتی در منطقه است، گفت: نگرانی‌ها و چالش‌هایی که در حوزه صادرات وجود دارد، با تمرکز روی مباحث علم و فناوری برطرف می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup