🔺 نقض قطعنامه‌های بین المللی در زمینه شهرک سازی توسط رژیم اسرائیل ادامه دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نقض قطعنامه‌های بین المللی در زمینه شهرک سازی توسط رژیم اسرائیل ادامه دارد

🔺 نقض قطعنامه‌های بین المللی در زمینه شهرک سازی توسط رژیم اسرائیل ادامه دارد

🔹 موسسه تحقیقات کاربردی فلسطین ( اریج) از تصویب طرح ایجاد یک محله شهرک جدید متعلق به شهرک «تل مناشیه» واقع در اراضی فلسطینی متعلق به شهرهای استان جنین در کرانه باختری توسط کابینه رژیم صهیونیستی خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup