🔺 انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم بهتر از دولت قبل است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم بهتر از دولت قبل است

🔺 انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم بهتر از دولت قبل است

🔹 عضو سابق شورای‌عالی بورس گفت: انسجامی بین فعالیت رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و وزیر اقتصاد وجود دارد؛ در حالی که در دولت قبل وزیر اقتصاد تنها بود و رییس بانک مرکزی فقط اقدامات مربوط به تفکرات خود را انجام می‌داد.

ادامه مطلب ...
popup