🔺 سنگفرش خیابان ۱۷ شهریور چه شد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 سنگفرش خیابان ۱۷ شهریور چه شد؟

🔺 سنگفرش خیابان ۱۷ شهریور چه شد؟

🔹 خیابان ۱۷ شهریور، خیابانی قدیمی و تاریخی در منطقه ۱۲ تهران است که بخشی از آن در سالهای گذشته به پیاده راه تبدیل شد؛ همان سالها سنگفرش شدن این خیابان موافقان و مخالفانی داشت، اما اکنون این سنگفرش جمع‌آوری شده؛ سنگفرشی که به گفته عضو شورا از کیفیت بالا و ارزشمندی برخوردار بود. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup