🔺 کاخ سفید اتهامات بی اساس علیه ایران را تکرار کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاخ سفید اتهامات بی اساس علیه ایران را تکرار کرد

🔹 هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه کشورش باعث شکل گیری و تقویت گروههای تروریستی در جهان از جمله منطقه غرب آسیاست، اتهامات بی پایه و اساس همیشگی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup