🔺 کنسرسیوم‌های مشترک فنی و مهندسی با کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کنسرسیوم‌های مشترک فنی و مهندسی با کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل شود

🔺 کنسرسیوم‌های مشترک فنی و مهندسی با کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل شود

🔹 وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس شورای بین دولتی حمل‌ و نقل کشورهای مشترک المنافع پیشنهاد کرد: کنسرسیوم‌های مشترک دو یا چندجانبه شرکت‌های فنی و مهندسی با تضمین منافع دو طرف تشکیل شود.

ادامه مطلب ...
popup