🔺 خیز بلند دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خیز بلند دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

🔺 خیز بلند دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

🔹 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دولت سیزدهم خیز بلندی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی برداشته که با نظارت کمیته اقتصادی کمیسیون امنیت ملی این امر تکمیل می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup