🔺 راهبرد وزارت نفت و صنایع پتروشیمی قطع وابستگی به خارج از کشور است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 راهبرد وزارت نفت و صنایع پتروشیمی قطع وابستگی به خارج از کشور است

🔺 راهبرد وزارت نفت و صنایع پتروشیمی قطع وابستگی به خارج از کشور است

🔹 معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبرد وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را قطع وابستگی به خارج از کشور عنوان کرد و گفت: این اقدام در چارچوب مقابله با تحریم‌ ، بومی‌سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی قابل تحقق است.

ادامه مطلب ...
popup