🔺 دغدغه صلح و امنیت جهانی با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اسرائیل برطرف نمی‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دغدغه صلح و امنیت جهانی با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اسرائیل برطرف نمی‌شود

🔺 دغدغه صلح و امنیت جهانی با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اسرائیل برطرف نمی‌شود

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است سیاست یک بام و دو هوای نهادهای بین‌المللی و برخی کشورها به این شکل است که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را تحت نظارت دارند اما به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای اسرائیل وقعی نمی نهند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup