🔺 احیای جسم بی جان برجام معجزه‌ای برای ملت ایران نخواهد داشت/حجاب فراتر از بحث اعتقادی یک الزام قانونی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 احیای جسم بی جان برجام معجزه‌ای برای ملت ایران نخواهد داشت/حجاب فراتر از بحث اعتقادی یک الزام قانونی است

🔺 احیای جسم بی جان برجام معجزه‌ای برای ملت ایران نخواهد داشت/حجاب فراتر از بحث اعتقادی یک الزام قانونی است

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نطق میان دستور خود گفت: احیای جسم بی جان برجام  معجزه ‌ای برای ملت ایران به بار نخواهد آورد؛ در این شرایط  سیاست مثبت با غرب و شرق و همسایگان ملی راهکاری است که دولت محترم در پیش گرفته است که  از این منظر باید از آقای رییسی تشکر و قدردانی کرد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup