🔺 مجلس قیر رایگان را به مناطق محروم رساند/رفع مشکلات انتقال حق بیمه روی میز مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس قیر رایگان را به مناطق محروم رساند/رفع مشکلات انتقال حق بیمه روی میز مجلس

🔺 مجلس قیر رایگان را به مناطق محروم رساند/رفع مشکلات انتقال حق بیمه روی میز مجلس

🔹 وکلای مردم در خانه ملت در نشست امروز مجلس ضمن فراهم کردن سازوکار مناسب برای تامین قیر رایگان جهت آسفالت راه‌های روستایی و معابر، مشکلات موجود در مسیر انتقال حق بیمه را بررسی و مکانیزم رفع آن را تعیین کنند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup